DEOPROFIL – PRZYGOTOWANIE DUCHOWE DO ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY – 12.02.2016