DUCHOWE PRZYGOTOWANIE DO USTANOWIENIA SANKTUARIUM, KAZANIA WYGŁOSIŁ KS. DR MATEUSZ RACHWALSKI – 12.09.2021