DZIEŃ REKOLEKCYJNY PIELGRZYMÓW ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY Z REJONU SĘDZISZOWSKIEGO – 23.07.2016