„JAN PAWEŁ II – PAPIEŻ RODZINY” – KONKURS PLASTYCZNY (08-13.11.2022)