KAZANIA PASYJNE W CZASIE PRZYGOTOWAŃ DO KONSEKRACJI KOŚCIOŁA GŁOSIŁ REKTOR SEMINARIUM DUCHOWNEGO KS. DR PAWEŁ PIETRUSIAK – WIELKI POST 2020