KURS LEKTORSKI DLA MINISTRANTÓW Z DEKANATU – 23 i 30.03.2019