O PRACY MISYJNEJ OPOWIEDZIAŁ O. TEOTIME – 08.05.2016