ODPUST KU CZCI ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ (02.10.2022)