ODPUST ŚW. FAUSTYNY – PRZEWODNICZYŁ KS. MARCIN RAŚ – 05.10.2018