PARAFIALNA PIELGRZYMKA SZLAKIEM SANKTUARIÓW PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ POLSKI (15-16.10.2022)