PIELGRZYMKA DEKANALNA LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA DO KOŚCIOŁA STACYJNEGO W ROKU MIŁOSIERDZIA – 11.06.2016