PIELGRZYMKA DO DĘBOWCA, DUKLI I KOMAŃCZY – 18.09.2021