PIELGRZYMKA DO ŁAGIEWNIK I OŚWIĘCIMIA – 11.05.2019