PIELGRZYMKA KANDYDATÓW DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W ROKU MIŁOSIERDZIA – 05.03.2016