PIELGRZYMKA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH Z REJONU RZESZOWSKIEGO (02.10.2023)