PIELGRZYMKA PARAFII Z DEKANATU DO KOŚCIOŁA STACYJNEGO – 18.06.2016