PIELGRZYMKA PO I KOMUNII ŚW. DO ŁAGIEWNIK – 23.05.2016