POŚWIĘCENIE KRZYŻA W ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO – 14.09.2016