REKOLEKCJE DLA LICEUM PROWADZIŁ KS. ŁUKASZ MARIUSZYC – 15-16.02.2018