RÓŻANIEC W RADIU VIA PROWADZONY PRZEZ NASZYCH MINISTRANTÓW (06.12.2022)