ŚWIADECTWO SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK DĘBICKICH – 08.03.2020