ŚWIĘCENIA DIAKONATU KL. ŁUKASZA NOWAKA WE WŁOSZECH – 08.10.2017