WYCIECZKA LSO I OAZY DO REZERWATU „GÓRA CHEŁM”, KARPACKIEJ TROI I SANKTUARIUM W DĘBOWCU – 16.06.2018