WYCIECZKA LSO I OAZY DO STRACHOCINY, MYCZKOWIEC I SOLINY – 28.09.2019