USTANOWIENIE DIECEZJALNEGO SANKTUARIUM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO