Parafialny Zespół Caritas jest podstawową jednostką organizacyjną Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

W ramach posiadanych możliwości i środków uczestniczy w realizacji inicjatyw i zadań stawianych przez Caritas Diecezji.

Caritas Parafii korzysta w swojej działalności z kościelnej i cywilnej osobowości prawnej posiadanej przez parafię. Posiada swój odrębny rachunek bankowy, na którym gromadzi środki dla realizacji celów statutowych. Powołany, by świadczyć miłość w konkretnym działaniu, w posłudze na rzecz najbardziej potrzebujących w parafii. Ubogich zawsze mamy wśród nas; chodzi o to, by o nich wiedzieć, znać ich konkretne potrzeby i na miarę możliwości im zaradzać. Nasz Parafialny Zespół Caritas liczy 10 członkiń. Są to panie, które mieszkając w różnych miejscach parafii mają rozeznanie, kto z ich sąsiedztwa i jakiej potrzebuje pomocy. Na wspólnych spotkaniach ustalamy jak tym potrzebom zaradzić i na miarę możliwości to czynimy. Pewną już tradycją w naszym mieście, dobrze przyjętą tak przez właścicieli sklepów jak i ich klientów, jest wystawianie w okresie przedświątecznym kartonów, w których gromadzona jest żywność dla najbardziej potrzebujących z naszej wspólnoty parafialnej. Dla parafian najbiedniejszych czy pokrzywdzonych w sytuacjach losowych znajdzie się także w budżecie parafialnym jakiś grosz, który ofiarowany ze słowem otuchy pomoże przetrwać najtrudniejsze chwile. Raduje fakt, że są parafianie, którzy na rzecz potrzebujących potrafią wrzucić grosz do „skarbonki dla ubogich” czy wpłacić coś na konto Parafialnego Zespołu Caritas. Świadczy to o wrażliwości i dojrzałości w wierze oraz jest wyrazem praktycznego dzielenia się miłością miłosierną.

Siedziba Parafialnego Zespołu Caritas ma miejsce w suterenach plebanii i tam też można zgłaszać się po odbiór darów żywnościowych.


Numer konta bankowego:

45 9172 0003 0006 6093 2000 0020

Adres:
Parafialny Zespół Caritas parafii pw. Miłosierdzia Bożego
ul. Potockich 17
39 – 120 Sędziszów Młp.
Tytułem: Ofiara na Caritas