Domowy Kościół

KRĄG DOMOWEGO KOŚCIOŁA

Duchowym opiekunem wspólnoty jest ks. Grzegorz Chmielowski – wikariusz