Duszpasterze

Kapłani posługujący w naszej Parafii

Proboszcz:

ks. Krzysztof Gac

Wikariusze:

ks. Grzegorz Chmielowski
ks. Mateusz Wielgosz

Pomoc duszpasterska:

ks. Artur Ziąber