Duszpasterze

Kapłani posługujący w naszej Parafii

Proboszcz:

ks. Krzysztof Gac

Wikariusze:

ks. Mateusz Wielgosz
ks. Sławomir Lubas

Pomoc duszpasterska:

ks. Artur Ziąber