Jesteśmy bratnią organizacją katolickich mężczyzn o zasięgu globalnym, stanowiących silne ramię Kościoła we współczesnym świecie. obecni nasza liczba dochodzi do 2 mln mężczyzn.

Powstaliśmy w 1882r. w Stanach Zjednoczonych (New Haven, Connecticut). Tysiące katolików z Irlandii i innych krajów, w tym z Polski, przyjeżdżało tu za chlebem. W Ojczyźnie cierpieli głód, prześladowania religijne i ucisk pod rządami obcych właścicieli ziemskich. Na nowej ziemi też nie było łatwo. W fabrykach panował wyzysk, wielu ojców rodzin ginęło przy pracy, pozostawiając sieroty i wdowy. Szerzył się alkoholizm. Katolików traktowano jak obywateli drugiej kategorii, o wątpliwej reputacji patriotycznej. Znalazł się młody, dzielny kapłan, ksiądz Michael J. McGivney, który skrzyknął nas, katolickich mężczyzn w podziemiach kościoła Najświętszej Maryi Panny. Założyliśmy bratnią organizację samopomocową.

Nazwaliśmy się Zakonem Rycerzy Kolumba, ponieważ to jemu – katolikowi – Ameryka zawdzięcza odkrycie i ewangelizację.

Przyrzekliśmy kultywować miłosierdzie, troszcząc się o każde życie – poczęte i narodzone. Ślubowaliśmy zachować jedność z Kościołem Katolickim i wewnątrz Zakonu, braterstwo wśród Rycerzy i miłość do Ojczyzny, w której żyjemy z woli Bożej Opatrzności.

W pierwszych dziesięcioleciach rozprzestrzeniliśmy się poza Stany Zjednoczone, m.in. w Kanadzie, Meksyku, na Karaibach, w Gwatemali, Panamie i na Filipinach.

Po 120 latach służby, odpowiadając na życzenie Ojca Świętego Jana Pawła II przybyliśmy do Europy, by wkrótce po śmierci Błogosławionego wypełnić Jego testament i otworzyć działalność Rycerzy Kolumba w Polsce. W roku 2006 powstała pierwsza Rada Rycerzy Kolumba w Krakowie (nr 14000).

Polska jest obecnie jedynym krajem na Półkuli Wschodniej, gdzie posiadamy oficjalne struktury naszego Zakonu.

Polacy są nadzieją Europy na budowanie cywilizacji miłości według nauczania bł. Jana Pawła II Wielkiego, według sprawdzonych przez ponad stulecie formacji w działaniu wzorów naszego Zakonu.

W Polsce nasze Rady działają obecnie w następujących miastach i miejscowościach: Bielsko – Biała, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gdańsk, Kraków, Lublin, Ludźmierz, Łomianki, Łomża, Mierzyn, Myszyniec, Olkusz, Opoczno, Ostrowiec Świętokrzyski, Poznań, Radom, Ruda Śląska, Rzeszów, Skarżysko Kamienna, Sławków, Starachowice, Toruń, Tychy, Warszawa.

W Parafii Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie Młp. chcemy stworzyć własną Radę, do czego potrzebujemy 30 mężczyzn. Gromadzimy się od kwietnia 2012 roku w każdy ostatni czwartek miesiąca po Mszy św. wieczornej w budynku plebanii. Zachęcamy i zapraszamy jak największą ilość mężczyzn w szeregi Rycerzy Kolumba.

Warunki przyłączenia się?

  • trzeba być mężczyzną ?
  • ukończone 18 lat.
  • mieszkać w Sędziszowie Młp. (niekoniecznie w Parafii Miłosierdzia) lub w okolicy Sędziszowa
  • chcieć modlić się, bo Różaniec to miecz Rycerzy Kolumba
  • być praktykującym katolikiem pozostającym w duchowej łączności ze Stolicą Apostolską, tzn. akceptować Urząd Nauczycielski Kościoła Katolickiego w sprawach wiary i moralności, dążyć do życia zgodnego z przykazaniami Kościoła Katolickiego, a także przystępować do Sakramentów Świętych.

Pięć powodów, aby zostać Rycerzem Kolumba

  1. Jako członek największej na świecie i najbardziej dynamicznej katolickiej, bratniej organizacji będziesz we wspólnocie z ponad 1.8 miliona braci i ich rodzinami w Polsce, USA, Kanadzie, Meksyku, na Filipinach, w Ameryce Centralnej i na Karaibach.
  2. Osobiste zaangażowanie w działalność Zakonu dostarczy ci okazji służenia – w duchu braterstwa i miłosierdzia – Kościołowi rzymskokatolickiemu na szczeblu lokalnym, diecezjalnym i uniwersalnym, a także służenia twojej społeczności i tym wśród nas, których los najbardziej dotknął.
  3. Aktywne uczestnictwo w działalności rady – duchowej, bratniej, społecznej, sportowej i rozrywkowej – będzie dla Ciebie szkołą przewodzenia i da Ci szansę rozwoju osobistego.
  4. Będziesz miał satysfakcję z przynależności do organizacji podzielającej Twoje religijne przekonania, która łączy mężczyzn o wspólnym światopoglądzie w dążeniu do wspólnego celu i stwarza możliwości zawiązania i utrwalania na lata więzów przyjaźni.
  5. Słuszna duma, którą będziesz odczuwał jak wszyscy rycerze, wiedząc, że nasza organizacja nie ustępuje nikomu pierwszeństwa w służeniu oparciem Ojcu Świętemu, biskupom i księżom, w służbie bliźnim, szczególnie tym najbardziej potrzebującym, a także staje zjednoczona w obronie wartości chrześcijańskich wobec ataków na rodzinę i niewinne życie ludzkie.

WIĘCEJ INFORMACJI O RYCERZACH I ICH BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI ZNAJDZIECIE NA:

Zakon Rycerzy Kolumba w Polsce