Gdy chrześcijanin zostaje dotknięty ciężką chorobą, może otrzymać święte namaszczenie, przez które sam Chrystus pokrzepia chorego swoją łaską.

Sakramentu namaszczenia udzielamy uroczyście z okazji Dnia Chorego oraz na każde indywidualne wezwanie.

Sakramentu namaszczenia chorych, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego udziela się wiernym znajdującym się w niebezpieczeństwie śmierci na skutek choroby lub starości. Można ten sakrament powtarzać tyle razy, ile sytuacja chorego będzie wymagała, zwłaszcza, jeśli jego stan pogarsza się.

Nie wolno udzielać sakramentu namaszczenia chorym, którzy uparcie trwają w jawnym grzechu ciężkim.

Ponadto w każdą pierwszą sobotę miesiąca od godziny 9:00 uprzednio zgłoszeni chorzy mają możliwość spowiedzi i przyjęcia Komunii św. u siebie w domu.