PRZEWODNICZĄCY GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miejski 39-120 Sędziszów Młp., ul. Rynek 10, pokój nr 1 (budynek b. WARMET),
tel. /17/ 745 36 37,
dyżur: wtorek w godz. 11-15, środa w godz. 8-12

TELEFON ZAUFANIA /świetlica/, dzwonić od poniedziałku do czwartku w godz. 15-18, tel./17/ 710 32 83

ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA „NADZIEJA” Sędziszów Młp. ul. Jana Pawła II 29 ( Dom Parafialny I piętro)

  • Punkt Informacyjno- konsultacyjny czynny: poniedziałek, wtorek, środa i czwartek w godz. 15-18, tel. /17/ 710 32 83
  • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: spotkania z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, środy w godz. 15-18
  • spotkania AA (anonimowi alkoholicy), wtorek od godz. 18.00
  • spotkania Al.-Anon (współmałżonkowie alkoholików, osoby współuzależnione), poniedziałek od godz. 18.00

PORADNIE DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH

– Zespół Opieki Zdrowotnej, 39-100 Ropczyce ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 54 tel. centr. /17/ 221 86 16
tel. poradni (17) 223 17 47 czynne: od poniedziałku do piątku w godz.7.30-18

– Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień 35-201 Rzeszów ul. Kochanowskiego 17,
tel. /17/ 858 11 81, czynne w godz. 8-20

– Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień 35-203 Rzeszów, ul. Siemińskiego 17,
tel. /17/ 861 17 44 lub 861 16 40, czynne w godz. 8-20

– Prywatny Gabinet Psychoterapii Uzależnień Paweł Wasiluk, 35-068 Rzeszów ul. Jabłońskiego 7F, tel. 721 301 242, leczenie bezpłatne w ramach NFZ, wtorki w godz. 8-20, piątki w godz. 13-20

LECZENIE STACJONARNE OSÓB UZALEŻNIONYCH /leczenie bezpłatne, koszty pokrywane przez NFZ/

Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital – Oddział Odwykowy, 39-218 Straszęcin 295, tel. centr. /14/ 681 10 82 tel. poradni /14/ 680 36 20
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia, 37-464 Stalowa Wola ul. Dąbrowskiego 7, tel. /15/ 844 88 08, konsultacje bez rejestracji poniedziałek do czwartek w godz. 9-14
Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Tarnobrzeg ul. Wiejska 17 tel. /15/ 822 19 84, konsultacja od poniedziałku do czwartku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
Szpital Wojewódzki Tarnów ul. Lwowska 178a, tel. /14/ 63 15 000, poradnia odwykowa rej. tel. /14/ 631 52 91
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Całodobowy Oddział Leczenia Uzależnień 35-201 Rzeszów ul. Kochanowskiego 17, tel. /17/ 858 11 81, oddział tel. /17/ 862 40 18
Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny, Żurawica ul. Różana 9, tel. /16/ 672 37 41 / dla osób kierowanych w wyniku postanowienia Sądu/

DETOX – Szpital Leżajsk ul. Leśna 22 tel. /17/ 240 47 00, lekarze tel. /17/ 240 49 35 pielęgniarki tel. /17/ 240 49 38, ustalić termin pobytu, przyjęcie po uprzednim skierowaniu od lekarza rodzinnego

STOWARZYSZENIE KATOLICKIE RUCH ANTYNARKOTYCZNY „KARAN” – INFOLINIA tel. 800 120 289; Rzeszów ul. Szopena 17, poradnia czynna poniedziałek – piątek w godz. 9-17, tel. /17/ 862 13 14

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
39-100 Ropczyce ul. Konopnickiej 5, tel. /17/ 222 75 76 , poniedziałek – piątek w godz. 7.30 do 15.30

POWIATOWY OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
39-100 Ropczyce ul. Konopnickiej 3 tel. /17/221 25 66 bezpłatne dyżury prawnika i psychologa p. 121 w każdą II i IV środę miesiąca

Poradnia Zdrowia Psychicznego /dla dorosłych/
Ropczyce ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 54 tel. /17/ 223 17 08
Rzeszów ul. Hetmańska 21, tel. /17/ 853 52 82 w. 376 / potrzebne skierowania od lekarza rodzinnego lub psychiatry/
Rzeszów ul. Hetmańska 120 tel. /17/ 859 44 44

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECI i MŁODZIEŻY
Rzeszów ul. Lwowska 60, tel. /17/ 866 43 92 (wjazd od ul. Leszka Czarnego)

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA”
ul. Szczotkarska 48a, 01-382 Warszawa tel. /22/ 666 10 36 lub 666 10 35

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY – „NIEBIESKA KARTA”
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie Młp. ul. 3-go Maja 25, tel. /17/ 221 65 88, 222 68 93

Podkarpacki Ośrodek Seksuologii i Psychoterapii PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ
35-68 Rzeszów ul. Jabłońskiego 7F, tel. 721 301 242, poniedziałek do piątek w godz. 8-20.