Ruch Światło – Życie, który powstał na ziemi polskiej w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku, odegrał dużą rolę we wprowadzaniu nowych form życia wspólnotowego do duszpasterstwa dzieci, młodzieży i rodzin. Jego dzisiejszy obraz to wynik pracy wielu osób i wydarzeń historycznych. Szczególną rolę w utworzeniu Ruchu Światło – Życie odegrał ks. F. Blachnicki, który położył fundamenty zasadom ideowym, pracy formacyjnej i organizacji. Jego podpis lub inicjały można znaleźć we wszystkich podstawowych materiałach Ruchu. W Ruchu Światło – Życie zostało opracowanych wiele metod wychowawczych, za pomocą których podejmuje się zadanie formowania chrześcijańskiej dojrzałości wśród jego uczestników. Najbardziej charakterystycznymi są: formuła FOS – ZOE (światło – życie), oaza rekolekcyjna oraz mała grupa formacyjna. W praktyce formuła FOS – ZOE jest realizowana m.in. w specyficznej formie rekolekcji o charakterze przeżyciowym, nazwanej „oazą rekolekcyjną”. Jest to podstawowa metoda działania Ruchu, która opiera się na rozważaniu historii zbawienia według porządku liturgicznego oraz tajemnic różańcowych. Ta forma rekolekcji dąży do egzystencjalnego przeżycia chrześcijaństwa, osobistego doświadczenia jego istoty w dwóch wymiarach: nadprzyrodzonym (otwarcie się na Boga) i doczesnym (otwarcie się na ludzi żyjących obok). Wartości wyniesione z oazy wakacyjnej pielęgnuje i rozwija praca w małych grupach, zbierających się przy parafii na cotygodniowe spotkania. Umożliwia to rozwój Nowego Człowieka w codziennym życiu. Cotygodniowy rytm spotkań daje ciągłość procesu wychowawczego. Małe grupy będą środowiskiem formowania Nowego Człowieka, o ile nie będą grupami zamkniętymi, lecz otwartymi i zaangażowanymi w życie parafii lub innej społeczności. Właśnie te małe grupy są „komórkami organizacyjnymi” Ruchu Światło – Życie. „Kościół ma wewnętrzną dynamikę wszczepioną w siebie. Źródłem jej jest Duch Święty. Kościół musi się jednoczyć, musi tworzyć wspólnoty, bo istotą Kościoła jest miłość, a miłość jest siłą, która jednoczy. Miłość prawdziwa musi się wyrazić we wspólnocie, dlatego musimy tworzyć oazy małych i większych wspólnot bez względu na konsekwencje”. (Historia Ruchu – Maria Filipek) Więcej i szerzej o tej wspólnocie znajdziecie na: www.rzeszow.oaza.pl

W naszej Parafii spotkania oazowe mają miejsce w piątki:

O 16:30 dzieci a po Mszy wieczornej młodzież.
Gromadzimy się w sali pod plebanią – wejście od tyłu plebanii.
Odpowiedzialnym za Oazę parafialną jest ks. Mateusz Wielgosz
Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą radośnie i sensownie spędzić czas!