PRZETO WIARA RODZI SIĘ Z TEGO, CO SIĘ SŁYSZY, TYM ZAŚ, CO SIĘ SŁYSZY JEST SŁOWO CHRYSTUSA (Rz. 10,17)

Grupa Modlitewno-Biblijna gromadząc się pod przewodnictwem ks. Proboszcza Krzysztofa Gaca na spotkaniach w każdy piątek po wieczornej Mszy Świętej daje jej uczestnikom możliwość pochylenia sie nad słowem Bożym. Jezus Głosił naukę tłumom, osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. (por. Mk 4, 34). Wspólna modlitwa, rozważanie słowa Bożego, próba jego głębszego rozumienia są czymś nieodzownym, jeśli chrześcijanie – uczniowie Chrystusa mają być tymi, którzy Jezus posyła do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierza (por. Łk 10, 1).

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W SPOTKANIACH WSZYSTKICH GŁODNYCH CHRYSTUSOWEJ PRAWDY.