W parafii istnieje 10 Róż Różańcowych:

  1. Matki Bożej Miłosierdzia
  2. I Matki Bożej Saletyńskiej
  3. II Matki Bożej Saletyńskiej
  4. Św. Józefa
  5. Św. Joachima i Anny
  6. Św. Faustyny
  7. Bł. Jana Pawła II
  8. Św. Rity
  9. Św. Feliksa z Cantalice
  10. Misyjna

Wszystkie Róże gromadzą 200 osób, które modlitwą wspierają wspólnotę Kościoła, naszą rodzinę parafialną oraz indywidualne sprawy wielu ludzi. Posługa modlitewna tak wielu ludzi jest niewątpliwie wielką, choć zawsze niewymierną, pomocą dla wspólnoty wierzących (także dla niewierzących) oraz motywem do ubogacania samych Członków Róż Różańcowych, którzy uświęcają się, podejmując codziennie rozważanie tajemnic z życia Jezusa i Maryi. To zatem wielka i dobra szkoła życia Ewangelią.

Zmiany tajemnic różańcowych odbywają się w każdą I niedzielę po Mszy św. o 9:00.

Opiekę duszpasterską nad Różami Różańcowymi sprawuje ks.Proboszcz.

Zapraszamy członków Róż Różańcowych do modlitwy w intencjach o które prosi papież Franciszek.