ŚLUBY WIECZYSTE KLERYKA ŁUKASZA NOWAKA – WŁOCHY 26-27.09.2015