OBCHODY 78. ROCZNICY NAPAŚCI SOWIECKIEJ NA POLSKĘ I POŚWIĘCENIE KOMENDY POWIATOWEJ ZWIĄZKU STRZELECKIEGO „STRZELEC” – 17.09.2017