PIELGRZYMKO – WYCIECZKA DZIECI PO I KOMUNII ŚW. – 22.05.2019