Poświęcenie sztandaru Strzelców – 18 listopad 2012