WYCIECZKA LSO I OAZY DO MYCZKOWIEC I SOLINY – 09.05.2015